Drogi i place
Modernizacja dróg głównych i dojazdowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, budowa placów parkingów i zatok autobusowych. Budowa i remonty pasów pieszo-jezdnych, chodników, placów postojowych i targowych.
Roboty ziemne
Melioracja i rekultywacja gruntów.
Rewitalizacja hałd i terenów przemysłowych
Sieci i instalacje wodne
Stalowe i z rur PE lub PCV.
Kanalizacje deszczowe i ogólnospławne.
Projektowanie i kosztorysowanie
robót budowlanych i branżowych.
Usługi sprzętem
budowlanym i drogowym.
Elektromechanika i mechanika pojazdowa
w tym sprzętu ciężkiego.