Stalowe i z rur PE lub PCV.
Kanalizacje deszczowe i ogólnospławne.