Melioracja i rekultywacja gruntów.
Rewitalizacja hałd i terenów przemysłowych

Dodatkowo wykonujemy usługi z zakresu :

  • Utrzymania zieleni
    1. koszenie trawy
    2. przycinka, wycinka drzew
    3. prace pielęgnacyjne
    4. niwelowanie terenu
  • Odśnieżania