Modernizacja dróg głównych i dojazdowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, budowa placów parkingów i zatok autobusowych. Budowa i remonty pasów pieszo-jezdnych, chodników, placów postojowych i targowych.